[30] 23510 23 300

info@ikteopierias.gr

1 χλμ Επ.Οδού Κατερίνης - Ν.Εφέσσου, Κατερίνη

CCTV

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

Η εταιρεία με την επωνυμία « ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε» και δ.τ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΠΙΕΡΙΑΣ με έδρα στο 1Ο χλμ Επαρχιακής Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσσου (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί σε όσους εισέρχονται στους εσωτερικούς και εξωτερκούς χώρους της επιχείρησης ότι κάνει χρήση συστήματος κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (εφεξής ο «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ») και του σχετικού εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
  Βούλγαρης Γεώργιος-Καραθάνου Όλγα Ο.Ε, 1 χλμ Επ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσσου, 601 00, Κατερίνη, τηλ. 2351023300.
 2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
  Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).
 3. Σκοπός λειτουργίας του συστήματος CCTV
  Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση συστήματος βιντοεπιτήρησης,συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα οχήματα που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, βανδαλισμούς καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες.
  Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας, των πελατών μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.
  Επίσης, το συστήματος βιντεοεπιτήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση και των έλεγχων των χρηματικών συναλλαγών στους επαγγελματικούς χώρους των εγκαταστάσεων (ταμείο επιχείρησης) καθώς και των εγγράφων που προσκομίζονται από τους κατόχους/ιδιοκτήτες των οχημάτων.
  Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων πριν και μετά τον τεχνικό έλεγχο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Αποδέκτες
  Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου μέσω μηχανισμού αυθεντικοποίησης (Username-Password,Log file).
  Το υλικό αυτό δε διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
  β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης η αποτελούν τεκμήρια ύπαρξης του στο χώρο της επιχείρησή μας σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.
  Στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται απόκρυψη τρίτων εικονιζόμενων προσώπων ή αντικειμένων (π.χ οχημάτων).
 5. Χρόνος τήρησης
  Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα (10) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.Η εταιρεία οφείλει να αναθεωρήσει το παρών ενημερωτικό κείμενο σε περίπτωση που ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυξηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση cctv@ikteopierias.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της επιχείρησή μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την παρουσία σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.
 2. Υποχρεώση Δημοσιότητας-Σήμανση
  Η εταιρεία έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση ειδικής αυτοκόλλητης ετικέτας που εμφανίζεται στην εικόνα 1 σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης για την ενημέρωση των πελατών καθώς και τρίτων επισκεπτών του χώρου,
Εικόνα 1. Αυτοκόλλητη σήμανση ενημέρωσης επεξεργασίας CCTV

Επίσης έχει πραγματοποιηθεί ανάρτηση του σχετικού κειμένου στον ιστότοπο της επιχείρησης, στο σύνδεσμο https://www.ikteopierias.gr/cctv

Και τα δύο πεδία είναι υποχρεωτικά για να συνδεθείτε.

Για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής απαιτείται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.